1 miljon doser coronamedicin 2020

1 miljon doser coronamedicin 2020

1 miljon doser coronamedicin 2020

USA har redan säkrat hundratusentals doser av experimentella antikroppsbehandlingar för Covid-19. Coronamedicinen väntar fortfarande på tillsynsmyndigheter som godkänner akuta användning av läkemedlet. Amerikanska regeringen förväntar sig att ha 1 miljon doser coronamedicin 2020. Behandlingen har kommit i rampljuset efter att president Donald Trump fick en sådan experimentell terapi förra veckan för sitt fall av Covid-19.

1 miljon doser coronamedicin 2020

Söker tillstånd användning

Eli Lilly & Co och Regeneron Pharmaceuticals  bad den här veckan U.S. Food and Drug Administration om tillstånd för akut användning för deras antikroppsterapier men har ännu inte fått godkännande. Trump har sedan dess upprepade gånger lovat att påskynda deras godkännande, bredda tillgången och ge dem gratis till amerikaner. “Vi har redan inlett ett antal kontrakt för anskaffning av dessa monoklonala antikroppar”, säger Paul Mango, biträdande personalchef för Department of Health and Human Services.  Mango talade även om den senaste ansträngningar för att påskynda utveckling, tillverkning och distribution av coronavirusvacciner och -behandlingar. Tidiga resultat från Lillys enda antikropp och Regenerons antikroppscocktail tyder på att båda är effektiva förhindra människor att behöva uppsöka sjukhuset.

 

Källa: www.bloomberg.com