46% av svenskarna vill coronavaccineras

46% av svenskarna vill coronavaccineras

46% av svenskarna vill coronavaccineras

Svenska hälsovårdsmyndigheter erkänner att de måste konvertera många vaccintvivlare . “Jag kan förstå att acceptansnivån är ganska låg vid denna tidpunkt”, säger Anders Tegnell, Sveriges statsepidemiolog, i en intervju. “Det är fortfarande en mycket teoretisk fråga, eftersom vi vet väldigt lite om de vacciner som är på gång, och allmänheten vet ännu mindre.”

Läs även:Coronavaccin 94% effektivt

 

Då uppnås flockimmunitet

46% av svenskarna vill coronavaccineras, medan 26% säger att de inte vill det enligt en nyligen genomförd Novus-undersökning. Flockimmunitet kommer när tillräckligt många människor i ett samhälle har utvecklat immunitet genom att antingen smittas eller vaccineras. För Covid-19 beräknas andelen ligga mellan 55% och 82%.

Läs Även:Pfizers vaccinleveranser kan börja 2020

46% av svenskarna vill coronavaccineras

Andra vågen kom

“Detta kommer att vara en mycket viktig kommunikationsinsats, för att kommunicera klokt om vacciner och deras effekter, till befolkningen,” sade Tegnell. Sverige undvek berömt nedstängning, vilket gjorde att viruset kunde spridas snabbare än någon annanstans. Även om flockimmunitet genom exponering aldrig var en deklarerad strategi, hade svenska myndigheter hoppats på att tillräckligt många skulle utveckla antikroppar för att skydda mot nya utbrott. Den andra vågen som Tegnell en gång trodde att Sverige kunde undvika, har dock nu drabbat landet.

 

Läs även:Feber första COVID-19 symtom

 

 

1/5 vaccineras i början av 2021

Sverige räknar med att få tillräckligt med Covid-19-vacciner för att vaccinera ungefär en femtedel av befolkningen under första kvartalet, sade statsminister Stefan Löfven. Tegnell sa att han hoppas att fler svenskar kommer att acceptera vaccinet med tiden. En viktig styrka i Sveriges favör, säger han, är dess nationella hälso- och sjukvårdssystem, som har den infrastruktur som behövs för att få vaccinet till ett så brett segment av befolkningen som möjligt. “Vi har ett system som involverar många människor inom hälso- och sjukvården, medan det i många andra länder bara är läkare som administrerar vaccinationer”, sa han.

Läs även:Vanligt med psykisk ohälsa efter COVID-19

 

 

Många minns bieffekterna av svininfluensavaccinet

Många svenskar minns fortfarande landets ansträngningar för ett decennium sedan för att bekämpa svininfluensan. Efter utbrottet 2009 såg Sverige ett plötsligt hopp i narkolepsifall, vilket senare visade sig vara en bieffekt av dess massvaccinationsprogram. Sömnstörningen var särskilt utbredd bland barn och ungdomar. Biverkningarna var ”extremt olyckliga”, säger Tegnell, som var en av de personer som ansvarade för vaccinationsplanen vid den tiden. Skandalen har minskat förtroendet för nya vacciner. “Jag tycker att det är ganska naturligt att många människor har frågor”, sa Tegnell. “Vi måste fortsätta arbeta och ge bra information.”

Läs även:Aldrig COVID-19 smittade kan ha antikroppar

 

Förtroende för forskning har ökat

Svenskarnas förtroende för både forskning och forskare har stärkts. Nio av tio har stort förtroende för forskare, medan knappt hälften har motsvarande förtroende för nyhetsjournalister. Det visar årets VA-barometer. Forskare och journalister tillhör coronapandemins mest synliga aktörer. I 2020 års VA-barometer har närmare nio av tio (88 procent) av den svenska allmänheten mycket eller ganska stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor, en uppgång med nio procentenheter sedan 2019. – De svarande motiverar ofta sitt ökade förtroende för forskare med att dessa är kompetenta och engagerade, och behövs för att hitta ett vaccin. – Det här är det näst högsta förtroendet för forskare som vi uppmätt sedan undersökningarna startade 2002. Det utgör ett markant lyft från den svagt nedåtgående trend som vi sett de senaste tre åren, säger Martin Bergman, utredare på Vetenskap & Allmänhet och ansvarig för VA-barometern.

Läs även:Coronavaccin gav bra resultat hos äldre

 

 

 

Källor:www.bloomberg.com www.v-a.se