Akutanvändning av antikroppsbehandling

Akutanvändning av antikroppsbehandling

Akutanvändning av antikroppsbehandling

Amerikanska tillsynsmyndigheter godkänner akutanvändning av det första experimentella antikroppsläkemedlet för COVID-19. Användningen är riktad till patienter som inte är på sjukhus men som riskerar allvarlig sjukdom på grund av ålder eller andra hälsotillstånd. FDA beviljade ett tillstånd för akut användning till Eli Lilly & Co: s Bamlanivimab baserat på försöksdata som visade att en engångsinfusion med dropp minskade behovet av sjukhusvistelse eller akutbesök patienter i riskgrupper.

Akutanvändning av antikroppsbehandling

Gavs till Donald Trump

Läkemedlet är en monoklonal antikropp – en allmänt använd klass av biotekniska läkemedel som är en tillverkad kopia av antikroppar som människokroppen skapar själv vid infektioner. En liknande behandling som utvecklats av Regeneron Pharmaceuticals gavs USA: s president Donald Trump efter att han fick coronaviruset i början av oktober. Amerikas främsta expert på smittsamma sjukdomar Dr. Anthony Fauci sa att det sannolikt bidrog till Trumps återhämtning. FDA sa att Lillys antikropp kan användas för alla över 65 år som nyligen diagnostiserats med mild till måttlig COVID-19 och för patienter 12 år och äldre som har ett underliggande hälsotillstånd som riskerar allvarlig sjukdom. Det är inte godkänt för sjukhuspatienter eller för de som behöver syregasbehandling på grund av COVID-19 eftersom det kunde förvärra kliniska resultat för sådana patienter. En amerikansk regeringssponsrad studie av bamlanivimab på sjukhus övergavs nyligen eftersom behandlingen inte visade sig hjälpa. Den amerikanska regeringen har köpt 300 000 doser av behandlingen och meddelat att amerikaner inte kommer att ha några egenkostnader för läkemedlet, även om vårdinrättningarna kan ta ut en avgift för produktens administration. Lilly räknar med att producera upp till en miljon doser bamlanivimab i slutet av 2020, för användning över hela världen fram till början av nästa år. Från och med första kvartalet 2021 förväntar sig utbudet att öka avsevärt, eftersom ytterligare tillverkningsresurser kommer.

 

 

 

Källor: www.reuters.com www.lakemedelsvarlden.se