Akutläkarnas hälsa påverkas av pandemin

Den mentala hälsan påverkas av pandemin

Akutläkarnas hälsa påverkas av pandemin och många är ovilliga att söka hjälp, enligt undersökningsresultaten som rapporterades vid American College of Emergency Physicians (ACEP) årsmöte. Bland en nationellt grupp av 862 amerikanska akutläkare rapporterade 87% att de kände sig mer stressade sedan pandemin började och 72% rapporterade mer utbrändhet. Mer än 80% citerade oro för sin egen hälsa och säkerhet, och deras familjers och vänners säkerhet, kring kontrakt med COVID-19. Nästan hälften sa att de är obekväma att söka hjälp för psykiska besvär, 73% sa att det åtminstone var något stigma för att söka dessa tjänster på sin arbetsplats, och 57% sa att de skulle vara oroade över sitt jobb om de sökte mentalvård.

Akutläkarnas mentala hälsa påverkas av pandemin

 

En akutläkare tog sitt liv

I april dog New York Citys akutläkare Dr. Lorna Breen av självmord när han återhämtade sig från COVID-19. “Med patienter som flyter över i korridorerna, inte tillräckligt med personlig skyddsutrustning … och minimala förnödenheter, steg min syster för att möta utmaningarna med COVID-19”, sa Jennifer Breen Feist vid en ACEP-nyhetsinformation. När Breen äntligen sökte mentalvård, var hennes största oro hur hon skulle uppfattas på jobbet, tillade hennes syster.

 

Källa: www.reuters.com