Allergi och coronavaccin-Det här vet vi 2021

Allergi och coronavaccin

Allergi och coronavaccin

Risken för sällsynta men allvarliga allergireaktioner vid vaccinering skapar en del osäkerhet bland vårdpersonal och allmänheten. Vi har gjort en sammanställning med information om allergiska reaktioner, allergi och coronavaccin. Våra källor hittar du nederst på sidan.

Läs även:Så ordineras de olika COVID-19 vaccinerna

Bedömning inför vaccinering

– Sjuksköterskan som vaccinerar gör i varje enskilt fall en bedömning med hjälp av den hälsoenkät som patienten fyller i. De nya riktlinjerna innehåller mer exakt och riktad information från klinisk expertis som kan vara till hjälp vid den bedömningen, säger Bernice Aronsson, läkare vid Folkhälsomyndigheten och ansvarig för medicinska frågor kring coronavaccineringen.

Vanliga biverkningar försvinner snabbt

Liksom alla nya läkemedel kommer coronavaccinerna med vissa säkerhetutmaningar och biverkningar. Många människor som har fått de första två doserna av de tillgängliga vaccinerna från Pfizer och Moderna har upplevt feber, huvudvärk och smärta vid injektionsstället. De vanliga biverkningarna försvinner vanligtvis snabbt.

Läs även:Flera länder inför ett vaccinationsintyg 2021


Ovanligt med stark allergisk reaktion

Endast 29 personer har upplevt den allvarliga allergiska reaktioner som kallas anafylaxi när de fått coronavaccinet (januari 2021)meddelade (CDC) Centrum för sjukdomsbekämpning i USA. Det innebär att de totala fallen i USA uppgår till 29 av 1,9 miljoner administrerade doser. Som jämförelse är graden av allvarlig allergisk reaktion för influensavaccinet 1,3 per 1 miljon doser.

Stark allergisk reaktion-anafylaxi

Det finns patienter som haft en allvarlig allergisk reaktion mot vaccinerna. Inga dödsfall har rapporterats och vårdpersonal övervakar vaccinmottagare för att behandla de reaktioner som uppstår.

1. Vad är anafylaxi?

Kroppen bekämpar inkräktare genom en mängd olika mekanismer som antikroppar, frisättning av toxiner som dödar mikrober och olika immunologiska celler för att bekämpa infektionen. Ibland kan försöket att avvisa en infektion i sig vara skadligt. I sällsynta fall kan det orsaka skenande inflammation och svullnad i vävnader och en anafylaxi reaktion uppstår. Det kan vara dödligt om till exempel personens luftvägar svullnar, även om dödsfall är sällsynta. Allergier mot insektsstick och livsmedel kan orsaka anafylaxi.

2. Har anafylaxi kopplats till vacciner tidigare?

Ja. De förekommer ungefär 1,3 gånger per miljon doser av influensavaccin som administrerats, För Pfizer/BioNTech vaccinet uppstår biverkningen (23 december 2020) 11,1 per miljon doser, vilket är mycket lågt.

3. Hur länge varar risken för anafylaxi?

Vanligtvis inte länge. Anafylaktiska reaktioner inträffar normalt inom några minuter till timmar efter exponering för ett specifikt ämne, säger Michael Kinch, en läkemedelsutvecklingsexpert I USA. hittills varierade tidsfördröjningen från två till 150 minuter, med medianen var 13 minuter, enligt CDC.

4. Vad är rekommendationerna?

I Storbritannien och USA har människor med allergier mot någon del av ett coronavaccinet rekommenderas att inte ta det. Anafylaxi kan snabbt motverkas med antihistaminer och adrenalininjektorer  som saktar eller stoppar immunreaktioner, och vårdpersonal som ger vaccinet håller sådana saker redo. I USA observerar hälsoarbetare alla som får vaccinet i minst 15 minuter efter injektionen för att se efter tecken på en reaktion; de med en oroande historia av allergisk reaktion övervakas dubbelt så länge. Människor som har haft reaktioner på en första dos vaccin borde inte få en till dos, enligt CDC.

5. Vad orsakar reaktionerna i vaccinet?

Det är inte fastställt. De två ledande teorierna är polyetylenglykol – en kemikalie som finns i många livsmedel, kosmetika och mediciner – och lipidnanopartiklar som inkapslar budbärar-RNA, en genetisk komponent i vaccinerna.

Läs även:Coronavaccin gav bra resultat hos äldre


DETTA SÄGER RIKTLINJERNA

 

  • Anafylaxiberedskap, bland annat möjlighet att ge adrenalin, ska finnas överallt där vaccinering sker.

 

  • Alla som vaccineras ska stanna kvar för observation i minst en kvart.

 

  • Den som får en svår och/eller snabbt insättande allergisk reaktion vid första vaccindosen ska inte ha dos nummer två.

 

  • De som har haft en svår allergisk reaktion mot polyetylenglykol eller de närbesläktade ämnena polysorbat och polyoxyl 35 ricinolja ska tills vidare inte vaccineras mot covid-19.

 

  • Den som tidigare haft en svår allergisk reaktion mot till exempel födoämnen, insektsstick eller latex ska stanna minst 30 minuter för observation. Dessutom bör sådana personer bara vaccineras där det finns resurser för akutbehandling som att ge syrgas och sätta dropp (exempelvis på vårdcentral).

 

  • När någon tidigare haft en svår allergisk reaktion mot vaccin eller annat injicerat läkemedel görs en noggrann bedömning. Kan personen ha reagerat på polyetylenglykol eller liknande ämnen? I så fall bör personen för närvarande inte vaccineras. I annat fall kan vaccin ges om nyttan bedöms överstiga risken. Vaccineringen bör då ske på sjukhus eller specialistklinik.

Gäller godkända coronavacciner

Riktlinjerna gäller för närvarande de två hittills EU-godkända vaccinerna som har börjat användas i Sverige – Pfizer/Biontech och Modernas coronavaccin. I takt med att fler coronavacciner blir godkända och börjar användas kommer riktlinjerna att uppdateras.

Läs även:D-vitamin skyddar pensionärer mot COVID-19


Källor: Svenska föreningen för allergologi, www.sffa.nu www.cnn.com www.bloomberg.com