Bra resultat för medicin mot reumatism

Bra resultat för medicin mot reumatism

Bra resultat för medicin mot reumatism

Läkemedelsbolaget Eli Lilly meddelade att färre dödsfall rapporterades bland COVID-19-patienter som tog en kombination behandlingar. Baricitinib ett läkemedel mot reumatoid artrit tillsammans med remdesivir kombinerades i en klinisk studie. Lilly sa att effekten var mest uttalad hos patienter med syrgasbehandling. I linje med de uppgifter som avslöjades i september bidrog kombinationen till att förkorta medianåterhämtningstiden med en dag jämfört med remdesivir och uppfyllde studiens huvudmål.

Bra resultat för medicin mot reumatism

Sökt tillstånd för nödanvändning

Baricitinib är godkänt för behandling av reumatoid artrit i USA, kan hjälpa till att undertrycka ett potentiellt dödligt immunsvar mot COVID-19 kallat “cytokinstorm”.Lilly sa att det var i samtal med U.S. Food and Drug Administration att få tillstånd för akut användning för behandling av COVID-19-patienter. Tillståndet söktes efter den kliniska studien visade bra resultat för medicin mot reumatism.

Källa: www.reuters.com