Farliga biverkningar av coronavaccin samlas i register

Coronavaccin biverkningar samlas i register

Register för biverkningar av coronavaccin

När svenskar nu har börjat vaccinera sig finns ett nationellt vaccinregister upprättat för coronavacciner. Registret ska sammanställa information om vem som vaccinerats, när det skett och vilket vaccin som getts. Registret är tänkt att påskynda upptäckter av eventuella, och ovanliga coronavaccin biverkningar.– Vi planerar att koppla samman information från vaccinationsregistret med information från andra hälsodataregister, säger Ulla Wändel Liminga, vetenskaplig ledare för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, till Ekot. På läkemedelsverkets hemsida kan du följa vilka biverkningar som rapporterats, sidan uppdateras regelbundet.

Läs även:Coronavaccin gav bra resultat hos äldre

Registret till för att undvika ny skandal

Bakgrunden till registret är att i möjligaste mån undvika en situation liknande skandalen med Pandemrix-vaccinet, då hundratals barn drabbades av narkolepsi efter att ha vaccinerats mot svininfluensa.– Vi kan inte, vid ett godkännande när man har några tusen patienter, utesluta att det skulle kunna hända någonting när man vaccinerat en miljon personer. Det är en omöjlighet att göra på förhand, säger Ulla Wändel Liminga.

Läs även:Coronavaccin 94% effektivt

 

Staten betalar för skador av coronavaccin

Staten ska stå för kostnaderna om coronavaccin biverkningar skulle upptäckas och läkemedelsföretaget inte omfattas av läkemedelsförsäkringen.”Vi är förstås väldigt angelägna om att människor känner en trygghet att vaccinera sig, säger socialminister Lena Hallengren (S) som berättar att man jobbar på ett lagförslag. Regeringen har dragit lärdom av vaccineringen mot svininfluensa då ett hundratals barn och ungdomar i Sverige drabbades av narkolepsi, säger hon. Tanken är att de här reglerna ska gälla från att vaccinationerna drar igång, även om riksdagen inte har hunnit klubba igenom den nya lagstiftningen, enligt socialminister Lena Hallengren. Om Läkemedelsförsäkringen inte räcker till, eller att något vaccin inte omfattas, så är vår avsikt att lösa frågorna och gå in med motsvarande skydd från statens sida.

Mer läsning: Coronavaccin är befriat från skadeståndsanspråk

 

coronavaccin biverkningar

Vanliga coronavaccin frågor

-Är coronavaccin säkert trots hur snabbt det utvecklats

Även om det har gått snabbt har den här vaccinförsöket inte hoppat över de vanliga stegen. Den enda skillnaden är att några av stadierna överlappar varandra. Vanligtvis går vaccinförsök långsamt på grund av långa väntetider, ansökan om tillstånd, finansiering och resurser. Det har påskyndades på grund av det enorma globala intresset för ett coronavaccin(källa:bbc)

-Är det säkert för gravida att coronavaccinera sig

För närvarande rekommenderas inte kvinnor att ta coronavaccin under graviditeten, eller om de planerar att bli gravid de närmaste tre månaderna. Det finns inga säkerhetsproblem från någon av uppgifterna, men som i de flesta studier har vaccinet ännu inte testats på gravida kvinnor. Som ett resultat är det officiella rådet att kvinnor ska skjuta upp vaccineringen tills de har fött barn. Vaccindistributionen kommer i hög grad att prioriteras efter ålder, så majoriteten av gravida kvinnor skulle vara lågt nere på listan för att få det i alla fall. (källa:bbc)

-Är man skyddad från första vaccin dosen?

Pfizer-vaccinet kräver två doser för att vara fullt effektiva. Enligt professor Sir Munir Pirmohamed ger den första dosen endast delvis immunitet, från cirka 12 dagar efter injektionen. Människor kommer att få en andra dos av vaccinet 21 dagar efter det första, och de ska vara helt immuna sju dagar efter det.(källa:bbc)

-Hur länge skyddar coronavaccinet

Forskare vet inte det exakta svaret på det just nu. Volontärerna i vaccinförsöken som fick coronavaccin kommer att följas upp under många månader för att kontrollera hur länge de är skyddade. Naturlig immunitet mot viruset, när någon har smittats, verkar hålla i minst sex månader, så det är troligt att ett vaccin kommer att erbjuda denna längd av skydd och förhoppningsvis mycket mer.(källa:bbc)

Vanliga biverkningar av alla vacciner

  • Ömhet, rodnad och svullnad kring injektionsstället
  • lätt feber eller en influensaliknande reaktion under en eller två dagar efter vaccinationen

Läs även: Vissa blodgrupper skyddar mot COVID-19

Källor: www.nyteknik.se www.bbc.com www.sverigesradio.se