Coronavaccin genom inandning studeras

Coronavaccin genom inandning studeras

 

Coronavaccin genom inandning studeras

Inhalerade versioner av coronavaccin som utvecklats av Oxford University och Imperial College kommer att prövas för att se om de levererar ett lokalt immunsvar i luftvägarna, meddelade brittiska forskare på måndagen. Vaccinerna av Oxford och Imperial testas även med injektion i muskel men vacciner som levereras via inandning kan potentiellt ge ett mer specialiserat svar enligt forskarna.

Coronavaccin genom inandning studeras

Nässprayvaccin skyddar mot influensan

Chris Chiu, från Imperial’s Department of Infectious Disease, sa att det fanns bevis för att influensavacciner som levereras med nässpray kan skydda mot och minska överföringen av sjukdomen.”Vi är angelägna om att undersöka om detta också kan vara fallet för coronaviruset och om det är säkert att leverera coronavacciner till luftvägarna och det ger ett effektivt immunsvar”, sade han i ett uttalande.

Snabbt svar mot luftburet virus

Försök med Oxford-vaccinet, som har licensierats till AstraZeneca, återupptogs i helgen efter att en säkerhetspanel gav klarsignal. De slutgiltiga testerna hade pausats när en patient insjuknat i Storbritannien. “Att leverera vaccinet till luftvägarna istället kan vara ett bra tillvägagångssätt för att inducera immunsvar på det bästa stället för att möjliggöra ett snabbt svar efter exponering för luftburet virus.” säger Sarah Gilbert från University of Oxford.

Studier visar att lägre vaccindoser krävs

Imperials vaccin är också i kliniska prövningar, men i ett tidigare skede.I de nya studierna av vaccinerna kommer volontärer att få luftburna vacciner genom en nebulisator och leverera vaccinet som luftburna droppar genom ett munstycke. Totalt kommer 30 personer att rekryteras till försöken. Tidigare studier tyder på att lägre doser kan krävas än i intramuskulära injektioner för att ge skydd, säger forskarna.

 

Källa: www.reuters.com