Coronaviruset skadar röda blodkroppar

Coronaviruset skadar röda blodkroppar

Coronavirus skadar röda blodkroppar

Coronaviruset skadar röda blodkroppar som är kroppens syrebärande celler. Nedbrytningen bidrar till syrebrist i blodet och därmed låga blodkoncentrationer av syre, vilket är vanligt vid COVID-19. Tecken på syrebrist kan sträcka sig från andfåddhet till organskador och vävnadsskador. Vid studier av blodprover från COVID-19-patienter och friska individer fann forskare att viruset inte tycktes påverka röda blodkroppars förmåga att plocka upp syre och leverera det genom hela kroppen. Men patienterna hade en “tydlig skada” på röda blodkroppar, i synnerhet på ett membranprotein som är ansvarigt för att hjälpa cellen att överleva skador.

Coronaviruset skadar röda blodkroppar

Förklarar långa symtom

Som ett resultat kan patienternas röda blodkroppar vara mer utsatta för att skadas av farliga egen producerade syreföreningar, säger medförfattaren Angelo D’Alessandro från University of Colorado Denver. Röda blodkroppar cirkulerar i upp till 120 dagar innan kroppen ersätter dem med nya och de kan inte syntetisera nya komponenter för att ersätta de skadade delarna. Detta kan hjälpa till att förklara varför vissa COVID-19-symtom kan vara i flera månader, sa D’Alessandro.

 

Källa: www.reuters.com