Coronaviruset


Covid-19


Ursprung från Kina

Covid-19(akronym för coronavirus disease 2019, det vill säga "coronavirussjukdom 2019") är en viral luftvägsinfektion orsakad av SARS-CoV-2, ett virus som tillhör gruppen coronavirus. Sjukdomen påvisades första gången under coronavirusutbrottet i Wuhan, Kina i december 2019. Den snabba, globala spridningen ledde till coronaviruspandemin


Släkt med SARS och MERS

SARS-CoV-2 tillhör samma familj som MERS-CoV och SARS-CoV, som orsakar sjukdomarna MERS respektive SARS. Flera andra virus som tillhör gruppen coronavirus är relativt harmlösa och ger vanliga förkylningar.

Smitta sker mellan människor

Viruset smittar mellan människor och genom så kallad droppsmitta, vilket innebär att virus överförs via droppar och sekret från luftvägarna när någon hostar eller nyser, eller genom direkt kontaktsmitta, vilket innebär att virus överförs genom kontakt mellan personer. Viruset som orsakar covid-19 kan inte färdas långa sträckor genom luften.


Symtom


Många får lindriga symtom

De flesta som smittas får lindriga symptom och behöver ingen särskild behandling. Vissa som smittas får inga symptom alls. En del smittade blir allvarligt sjuka med exempelvis lunginflammation. Äldre personer med underliggande sjukdomar löper högre risk att få svårare symptom. Svår sjukdom kan resultera i lunginflammation, ARDS(Acute respiratory distress syndrome), sepsis och septisk chock – som i vissa fall kan leda till att patienten avlider.


Vanligaste symtomen

De vanligaste symptomen är feber och hosta. Andra vanliga symptom är: andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. Inkubationstiden, tiden från då smitta sker till dess att man uppvisar symptom, är vanligen omkring 5 dagar men kan sträcka sig från två till 14 dagar.Förebyggande åtgärder

Social distansering

Globala hälsoorganisationer rekommenderar förebyggande åtgärder för att minska risken för infektion. Rekommendationerna liknar dem som publicerats för andra coronavirus och innebär social distansering, det vill säga att stanna hemma och att hålla avstånd till människor (minst en meter). Utöver detta rekommenderas att ofta tvätta händer med tvål och vatten och att eventuellt sprita händerna med handsprit som komplement, samt att inte vidröra ögonen, näsan eller munnen med otvättade händer. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar alla som misstänker att de är smittade att isolera sig och bära munskydd om de behöver vara i närheten av andra människor.


Stanna hemma vid symtom

Man bör också ringa sjukvården i förväg snarare än att direkt besöka en klinik personligen. Nationella rekommendationer förekommer också. I Sverige rekommenderas att man stannar hemma så länge man har symptom och minst 48 timmar efter att symptomen upphört. I Sverige ska man inte kontakta vården vid lindriga fall, utan enbart vid allvarliga. Den som hostar bör hosta i armvecket för att undvika att droppar förs ut i rummet eller fastnar på händerna. Alla sjuka bör hålla sig inne, och fysisk kontakt som handhälsning, kramar och kyssar bör begränsas. .


En kort film om Coronaviruset, Covid 19