COVID-19 dödligheten har minskat med 30%

COVID-19 dödligheten har minskat med 30%

COVID-19 dödligheten har minskat med 30%

Sannolikheten för att en coronavirusinfektion kommer att visa sig vara dödlig har minskat med nästan en tredjedel sedan april. Genom förbättrad behandling har dödligheten minskat, sa forskare vid University of Washington(IHME). I USA dödar COVID-19 nu cirka 0,6% av de människor som är infekterade med viruset, jämfört med cirka 0,9% i början av pandemin, berättade IHME-direktören Dr Christopher Murray till Reuters. Han sa även att statistiken återspeglar att läkare har räknat ut bättre sätt att ta hand om patienter, inklusive användning av blodförtunnande medel och syrgasstöd. Effektiva behandlingar, såsom steroiden dexametason, har också identifierats.

COVID-19 dödligheten har minskat med 30%

Fetma ökar dödligheten

Experter har kämpat för att hitta ett noggrant mätvärde i pandemin. Svårigheten förvärras av det faktum att många som smittas inte upplever symtom och aldrig identifieras. IHME sa att det hade använt en infektionsdödlighet (IFR) härledd från undersökningar efter att ha redovisat åldern. Äldre människor har mycket högre risk att dö av COVID-19 än yngre människor. ”Vi vet att risken är djupt åldersrelaterad. För varje år ålder ökar risken för dödsfall med 9%, säger Murray. Seattle-institutet, en inflytelserik källa till COVID-19-prognoser, sa att det också har bestämt att dödligheten för COVID-19 är sämre i samhällen med hög fetma. Dödligheten varierar också mellan olika platser som en funktion av förekomsten av fetma och fortsätter att variera baserat på befolkningsfördelning efter ålder. IHME sa att dess analys av åldersstandardiserade dödsfall från mer än 300 undersökningar antyder en minskning med 30% sedan mars / april.

 

 

Källa: www.reuters.com