COVID-19 dödsfall bland barn mycket ovanligt

COVID-19 dödsfall bland barn mycket ovanligt

COVID-19 dödsfall bland barn mycket ovanligt

Barn och ungdomar är mycket mindre benägna att bli allvarliga sjuka av coronaviruset. COVID-19 dödsfall bland barn är mycket ovanligt enligt en brittisk studie som publicerats. En studie av COVID-19-patienter som togs in på 138 sjukhus i Storbritannien visade att mindre än 1% var barn, och av de färre än 1% – eller sex totalt – dog, som alla redan led av allvarlig sjukdom eller underliggande hälsostörningar. “Vi kan vara helt säkra på att COVID-19 i sig inte orsakar skador på barn i betydande skala”, säger Malcolm Semple, professor i barns hälsa vid University of Liverpool, som leder arbetet. ”Det viktigaste budskapet måste verkligen vara att allvarlig sjukdom hos barn är sällsynt, och dödsfall är försvinnande sällsynt – och att föräldrar bör tröstas att deras barn inte skadas direkt genom att gå tillbaka till skolan, tillade han.

COVID-19 dödsfall bland barn mycket ovanligt

Infektioner hos barn är milda eller symtomfria

Globala statistik om spridningen av pandemin visar att barn och ungdomar endast utgör 1-2% av fallen med COVID-19 över hela världen. De allra flesta rapporterade infektioner hos barn är milda eller asymptomatiska, med få registrerade dödsfall. För denna studie, som publicerades i BMJs medicinska tidskrift, undersökte statistik från 651 barn och ungdomar under 19 år som var på sjukhus med COVID-19 mellan 17 januari och 3 juli. De sex barn som dog hade alla “allvarliga underliggande sjukdomar”, sa forskarna, och detta var en “slående låg” dödlighet jämfört andra åldersgrupper under samma period. Studien visade också att barn kan få ett kluster av symtom inklusive halsont, illamående, kräkningar, buksmärta, diarré och utslag tillsammans med redan kända COVID-19-symtom.

 

Källa: www.reuters.com