COVID-19 immunitet finns efter 6 månader

COVID-19 immunitet finns efter 6 månader

COVID-19 immunitet finns efter 6 månader

En liten men viktig brittisk studie visar att “cellulär immunitet” mot coronaviruset är närvarande efter sex månader hos personer som hade mild eller asymptomatisk COVID-19. Det tyder på ett skydd mot återinfektion finns under den tiden. Forskare presenterade resultaten från 100 patienter som inte vart på sjukhus.  “Medan våra resultat får oss att vara försiktigt optimistiska när det gäller styrkan och längden på immuniteten som genereras efter en coronavirus infektion, är detta bara en bit i pusslet”, säger Paul Moss, professor i hematologi vid Storbritanniens Birmingham University. “Det finns fortfarande mycket för oss att lära oss innan vi förstår hur immunitet mot COVID-19 fungerar.”

COVID-19 immunitet finns efter 6 månader

T-celler viktiga vid immunitet

Experter som inte är direkt inblandade i studien sa att dess resultat var viktiga och skulle bidra till en växande mängd kunskap om potentiell skyddande immunitet mot COVID-19. Studien, som ännu inte har granskats av andra experter men publicerades online på bioRvix, analyserade blodet från 100 patienter sex månader efter att de hade haft antingen mild eller asymptomatisk COVID-19. De fann att medan vissa av patienternas antikroppsnivåer hade sjunkit, förblev deras T-cellsvar en viktig del av immunsystemet. “Våra tidiga resultat visar att T-cellsvar kan överleva det ursprungliga antikroppssvaret”, säger Shame Ladhani, en konsultepidemiolog vid Public Health England  som var delaktig i studien. Studien fann också att storleken på T-cellresponsen skilde sig åt och var betydligt högre hos personer som hade haft symptomatisk COVID-19 än de som inte hade några symtom när de smittades. “Dessa resultat ger försäkran om att även om antikroppar mot coronaviruset kan falla under detekterbara nivåer inom några månader efter infektion, kan en viss immunitet mot viruset bibehållas”, säger Charles Bangham, ordförande för immunologi vid Imperial College London. “Detta … är lovande på lång sikt, både vad gäller vaccinutveckling och möjligheten till långvarigt skydd mot återinfektion”, säger Eleanor Riley, professor i immunologi och infektionssjukdom vid Edinburgh University. Hon betonade dock att “vi vet ännu inte om människorna i denna studie är skyddade från återinfektion.

 

Källa: www.reuters.com