COVID-19 patienter känner symtom länge

COVID-19 patienter känner symtom länge

COVID-19 patienter känner symtom länge

Covid-19-patienter som upplever den mildaste sjukdomen riskerar att drabbas av symtom i flera månader, enligt forskare från Frankrike. Två tredjedelar av patienterna som hade ett milt till måttligt fall av Covid-19 rapporterade symtom 60 dagar efter att de blev sjuka.  Långvariga symtom var mer sannolika bland patienter i åldern 40 till 60 år och de som krävde sjukhusvistelse, enligt personal vid Tours universitetssjukhus, som följde 150 icke-kritiska patienter från mars till juni.

Läs även:COVID-19 patienter utvecklar psykisk ohälsa

 

COVID-19 patienter känner symtom länge

Stor del rapporterade kvarstående problem

Två månader efter att Covid-19-symtomen utvecklats rapporterade 66% av vuxna patienter att de hade minst ett av 62 kvarstående problem, främst förlust av lukt och smak, andfåddhet och trötthet, fann forskarna. Studien försökte identifiera risken för längre symtomvaraktighet hos patienter med icke-kritisk Covid-19, eftersom mycket av den befintliga internationella forskningen baserades på överlevande som antogs på intensivvårdsavdelningar, sa de.

Läs även:D-vitamin skyddar pensionärer mot COVID-19

Kliniker öppnar för långtidssymtom

Studien som publicerades i tidskriften Clinical Microbiology and Infection, pekar på att COVID-19 patienter känner symtom länge och en andel av de 35 miljoner människor med känd  smitta kommer att drabbas av långvariga effekter . Covid-19 kliniker öppnar i pandemins kölvatten för att tillgodose en växande befolkning av så kallade långtidsdrabbade patienter – överlevande med ärriga lungor, kronisk hjärtskada, post-viral trötthet och andra ihållande, försvagande tillstånd. “Vi kunde bedöma utvecklingen av sjukdomen och visa att även den mildaste presentationen var förknippad med symtom på medellång sikt som kräver uppföljning”, skrev Claudia Carvalho-Schneider och kollegor. “Således kommer Covid-19-pandemin att innebära en vårdbörda långt efter dess slut.”

Läs mer:Akutläkarnas hälsa påverkas av pandemin

 

Källa: www.bloomberg.com