COVID-19 patienter utvecklar psykisk ohälsa

COVID-19 patienter utvecklar psykisk ohälsa

COVID-19 patienter utvecklar psykisk ohälsa

Många COVID-19 patienter utvecklar psykisk ohälsa inom 90 dagar. En stor studie visar att 20% av dem som är smittade med coronaviruset diagnostiseras med psykiatrisk ohälsa. Ångest, depression och sömnlöshet var vanligast bland COVID-19-patienter som tillfrisknat. Forskarna från Storbritanniens Oxford University fann också en betydligt högre risker för demens och hjärnskador. “Människor har varit oroliga för att COVID-19-överlevande kommer att ha större risk för psykiska problem, och våra resultat … visar att detta är troligt”, säger Paul Harrison, professor i psykiatri vid Oxford.

Många COVID-19 patienter utvecklar psykisk ohälsa

Stress är en faktor

Läkare och forskare runt om i världen behöver akut undersöka orsakerna och identifiera nya behandlingar för psykisk ohälsa efter COVID-19, säger Harrison. Studien som publicerades i tidskriften The Lancet Psychiatry  analyserade elektroniska hälsoenkäter från 69 miljoner människor i USA, inklusive mer än 62 000 fall av COVID-19. Resultaten är sannolikt desamma för dem som drabbas av COVID-19 över hela världen, säger forskarna Under de tre månaderna efter testat positivt för COVID-19 registrerades 1 av 5  COVID-19 överlevande en första diagnos av ångest, depression eller sömnlöshet. Detta var ungefär dubbelt så sannolikt som för andra grupper av patienter under samma period, sa forskarna. Studien fann också att personer med en tidigare psykisk sjukdom var 65% mer benägna att diagnostiseras med COVID-19 än de utan.

COVID-19 påverkar nervsystemet

Specialister som inte är direkt involverade i studien sa att dess resultat bidrar till växande bevis för att COVID-19 kan påverka hjärnan och sinnet, vilket ökar risken för en rad psykiatriska sjukdomar. “Detta beror troligen på en kombination av psykologiska stressfaktorer associerade med just denna pandemi och de fysiska effekterna av sjukdomen”, säger Michael Bloomfield, en konsultpsykiater vid University College London. Simon Wessely, regiusprofessor i psykiatri vid King’s College London, sa att upptäckten att de med psykiska sjukdomar också löper högre risk att få COVID-19 upprepar liknande resultat i tidigare infektionsutbrott. ”COVID-19 påverkar det centrala nervsystemet och kan därför direkt öka efterföljande störningar. Men den här forskningen bekräftar att det inte är hela historien, och att denna risk ökas av tidigare ohälsa, berättade han.

 

 

Källa: www.reuters.com