COVID-19 sårbarhet hos äldre upptäckt

COVID-19 sårbarhet hos äldre upptäckt

COVID-19 sårbarhet hos äldre upptäckt

Brist på medfödda T-celler ökar risken för COVID-19 hos äldre. Äldre människor har ett lägre utbud av en viss typ av immunceller som är avgörande för att bekämpa främmande inkräktare och forskare menar att COVID-19 sårbarhet hos äldre är upptäckt. När smittoämnen kommer in i kroppen genererar T-celler en inflammation som inte är specifikt mot bakterierna eller viruset. Inom några dagar börjar det mer exakta immunsvaret att generera antikroppar mot inkräktaren tillsammans med T-celler som antingen hjälper till med antikroppsproduktion eller söker och angriper infekterade celler.

COVID-19 sårbarhet hos äldre upptäckt

T-cellerna minskar

I en liten studie som publicerades i Cell hade COVID-19-patienter med mildare sjukdom bättre adaptiva immunsvar, och i synnerhet starkare T-cellsvar på coronavirus. Människor över 65 år var mycket mer benägna att ha dåliga T-cellsvar och ett dåligt samordnat immunsvar i allmänhet, säger medförfattare Shane Crotty från La Jolla Institute for Immunology i ett pressmeddelande. När vi åldras krymper vårt utbud av medfödda T-celler, förklarade han. På ett annat sätt har vi färre “oerfarna” T-celler tillgängliga för att aktiveras för att svara på en ny inkräktare. “Åldrande och brist på  T-celler kan vara kopplade riskfaktorer för att inte skapa ett samordnat adaptivt immunsvar, vilket resulterar i ökad mottaglighet för svår COVID-19”, säger forskarna.

 

Källa:www.reuters.com