Denguefeber kan ge COVID-19 immunitet

Denguefeber kan ge COVID-19 immunitet

Denguefeber kan ge COVID-19 immunitet

En ny studie som analyserade coronautbrottet i Brasilien fann en koppling mellan spridningen av viruset och tidigare utbrott av denguefeber. Kopplingen föreslår att den myggöverförda sjukdomen Denguefeber kan ge COVID-19 immunitet. Den ännu inte publicerade studien ledd av Miguel Nicolelis, professor vid Duke University  jämförde den geografiska fördelningen av coronavirusfall med spridningen av dengue under 2019 och 2020. Platser med lägre coronavirusinfektionshastigheter och långsammare falltillväxt var platser som hade drabbats av intensiva utbrott av dengu i år eller förra, konstaterade Nicolelis.“Detta slående fynd väcker den spännande möjligheten till en immunologisk korsreaktivitet mellan dengue’s Flavivirus-serotyper och SARS-CoV-2”, sammanfattade studien med hänvisning till dengue-virusantikroppar och det nya coronaviruset.

Läs mer:Vissa blodgrupper skyddar mot COVID-19

Denguefeber kan ge COVID-19 immunitet

Denguevaccin kan ge skydd mot COVID-19

“Om det är bevisat korrekt kan denna hypotes innebära att dengue-infektion eller immunisering med ett effektivt och säkert dengue-vaccin kan ge en viss nivå av immunologiskt skydd” mot coronavirus, tillade han. Nicolelis berättade för Reuters att resultaten är särskilt intressanta eftersom tidigare studier har visat att personer med dengue-antikroppar i blodet kan testa falskt positiva för COVID-19-antikroppar även om de aldrig har smittats av coronavirus. “Detta indikerar att det finns en immunologisk interaktion mellan två virus som ingen kunde ha förväntat sig, eftersom de två virusen är från helt olika familjer,” sa Nicolelis och tillade att ytterligare studier behövs för att bevisa sambandet. Studien publicerades innan ganskning på MedRxiv och kommer att överlämnas till en vetenskaplig tidskrift. Brasilien har världens tredje högsta summa av COVID-19-infektioner med mer än 4,4 miljoner fall – endast efter USA och Indien.

Läs mer:Feber första COVID-19 symtom

 

Källa:www.reuters.com