Feber första COVID-19 symtom

Feber första COVID-19 symtom

Feber första COVID-19 symtom

Feber första COVID-19 symtom och forskarna menar att de visas i en specifik ordning. Det finns många skäl till varför coronaviruset är svårt att kontrollera, men det faktum att det efterliknar symtomen på andra vanliga virus utgör ett hinder. Men nya bevis tyder på att det finns en viss ordning i vilken COVID-19-symtom visas, och forskare hoppas att deras resultat kommer att möjliggöra tidigare tester. Artikeln, som publicerades i tidskriften Frontiers in Public Health, av forskare från University of South California (USC), är baserad på symptomen på mer än 55 000 bekräftade fall av COVID-19. Resultaten stöder utförandet av temperaturkontroller på arbetsplatser och offentliga platser.

Feber första COVID-19 symtom

Forskarna fann att de initiala symptomen ofta visas i följande specifika ordning:

1.Feber
2.Hosta
3. Illamående och / eller kräkningar
4. Diarré

Vid influensa är hosta först

Ordning skiljer sig bara något från andra luftvägssjukdomar, men det finns en kritisk skillnad som kan hjälpa till med upptäckten av COVID-19. Forskarna menar att om du har drabbats av influensan är första symptom en hosta vid coronaviruset är feber första COVID-19 symtom .Vikten av att urskilja mellan influensa och coronavirus tidigt kan inte överskattas, eftersom COVID-19 är två till tre gånger mer smittsam än influensa. “Denna ordning är särskilt viktig att veta när vi har överlappande cykler av sjukdomar som influensa som sammanfaller med infektioner av COVID-19,” säger forskaren Peter Kuhn, professor i medicin och biomedicinsk teknik vid USC.

 

Källa:www.abc.com