Finland coronavaccinerar sjukvårdspersonal

Finland coronavaccinerar sjukvårdspersonal

Finland coronavaccinerar sjukvårdspersonal

Finlands regering meddelade under torsdagen att de hade kommit överens om en nationell strategi för COVID-19-vaccinationer. De planerar att vaccinera alla och Finland coronavaccinerar sjukvårdspersonal först med start i januari. ”Finlands mål är att skydda hela befolkningen genom att erbjuda vaccinet gratis till alla som är villiga och som inte har ett hälsoproblem”, säger Krista Kiuru, ministern med ansvar för Finlands COVID-19-svar, till journalister. Finland köper vacciner enligt Europeiska unionens gemensamma system där leveranser delas mellan olika länder i proportion till deras befolkning.

Finland coronavaccinerar sjukvårdspersonal

 

3.6 miljoner doser

Enligt de avtal som Europeiska kommissionen hittills har säkrat kommer Finland att få 3,6 miljoner doser, vilket räcker för att ge de nödvändiga två doserna till 1,8 miljoner medborgare av Finlands 5,5 miljoner invånare, sa dess folkhälsovårdsansökan att inköp skulle fortsätta. Hälso- och sjukvårdspersonal som behandlar COVID-19-patienter eller arbetar i äldreomsorgshem kommer vaccineras i januari, följt av äldre och andra utsatta grupper, sa regeringen. Det utesluter att vaccinera barn innan fler studier om ämnet hade avslutats.

 

 

Källa: www.reuters.com