Företag samarbetar med antikroppsmedicinen REGN-COV2

Globalt labnätverk jämföra coronavacciner

Samarbetet förväntar tredubbla utbudet

Läkemedelsbolaget Roche har kommit överens om att hjälpa till att utveckla och marknadsföra coronamedicinen REGN-COV2 framtagen av Regeneron Pharmaceuticals. Samarbetet syftar till att öka produktionen av en lovande åtgärd mot pandemin. Pakten förväntas mer än tredubbla utbudet av medicinen. Därmed hanterar Regeneron försäljning i USA och Roche påtar sig ansvaret för distribution på andra håll i världen. Regenerons antivirala kandidat studeras för behandling av Covid-19. Det pågår även en fas 3-studie om hur sjukdomen kan förebyggas hos personer som lever med andra som redan är smittade, säger företagen i ett uttalande.

Företag samarbetar med antikroppsmedicinen REGN-COV2

Efterliknar kroppens naturliga försvar

Läkemedlet är en av flera antikroppsmediciner som testas av läkemedelsföretag mot coronaviruset. Sådana behandlingar syftar till att efterlikna kroppens naturliga immunförsvar genom att blockera det proteinet som viruset använder för att invadera mänskliga celler. Regeneron  läkemedlet REGN-COV2 hittades efter tester av tusentals antikroppskandidater. Läkemedlet har två antikroppar som är utformade för att neutralisera coronaviruset. “Vi ser cocktail som en av de starkare strategierna…” sa Bloombergs intelligensanalytiker Sam Fazeli och Cinney Zhang. Roche är även en av världens största tillverkare av Covid-19 tester. Att företag samarbetar med antikroppsmedicinen REGN-COV2 ökar möjligheterna för produktion och forskning.

 

 

 

Källa: www.bloomberg.com