Fungerar coronavaccin mot det nya coronaviruset?

coronavaccin mot det nya coronaviruset?

En ny mutation av coronaviruset

En ny Covid-19 stam har spridits i Europa som givits namnet VUI 202012/01. Även om varianten verkar sprida sig snabbare verkar den inte vara farligare Public Health England (PHE) sa att från och med den 13 december hade 1 108 fall med denna nya variant identifierats, främst i södra och östra England. Det är för tidigt att göra några påståenden om de potentiella effekterna av virusmutation. Men om viruset sprider sig snabbare blir det svårare att kontrollera. Det har redan funnits olika stammar av Covid-19 utan någon verklig konsekvens. Det kan potentiellt vara allvarligt, men inte tillräckligt är känt, och övervakningen och forskningen kommer att fortsätta.

Läs även: COVID-19 mutation upptäckt i Indonesien

Inget tyder på att det är farligare

Det finns inget som tyder på att viruset är farligare än andra Sars-CoV-2-coronavirus. En mer fullständig bild av huruvida den är kopplad till skillnader i symtom eller sjukdomens varaktighet eller svårighetsgrad kommer att dyka upp när forskare samlar in ytterligare data. Forskare på Covid-19 Genomics UK (Cog-UK) konsortium upptäckte varianten och kommer att övervaka dess rörelse runt om i landet. De analyserar den genetiska koden för cirka 10% av coronavirusfallen och delar sekvenserna omedelbart.

Läs även:Unga festsugna bakom ny våg COVID-19

Varför kan det spridas snabbare?

Virus får mutationer hela tiden. De flesta har liten eller ingen effekt, och vissa kommer att hindra viruset, vilket leder till att dessa mutationer dör ut. Men mutationer är möjliga som gör att viruset överförs snabbare. Den nya varianten har flera mutationer i ett ytprotein, varav det mest oroande verkar vara vad forskare kallar en radering – i detta fall förlusten av två aminosyror från spikproteinet – vilket kan få det att spridas lättare. Samma radering har upptäckts i coronavirus i flera länder sedan våren, men på låga nivåer.

Läs även:Antikroppsmedicin i kampen mot COVID-19

Ökade i augusti och september

Det började ta fart i södra England i augusti och september. Samma radering upptäcktes när virusprover samlades in från en Cambridge-patient med ett försvagat immunsystem. Patienten behandlades med konvalescent plasma – blodplasmainnehållande antikroppar från en återhämtad patient. Viruset fick mutationen under behandlingen och kan ha blivit mer resistent mot antikropparna. Patienten dog slutligen av infektionen. “…Det är osannolikt att det kommer att göra människor sjukare, men det kan göra det svårare att kontrollera. ”Ravi Gupta, professor i klinisk mikrobiologi vid Cambridge University.

coronavaccin mot det nya coronaviruset?

Fungerar vaccin mot det nya viruset?

Det mesta tyder på att de coronavaccin mot det nya coronaviruset som har tagits fram kommer att fungera även mot den nya variant som upptäckts i Storbritannien, hävdar flera forskare. – Det finns inga tecken på att det inte skulle göra det. Det är sannolikt så att det här är bara en mutation som gör så att infektionsgraden ökar. Men vaccinet kommer att fungera, det är jag helt övertygad om, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, i ”Godmorgon, världen”. Den brittiske forskaren Ewan Birney säger till The Guardian att han också tror att vaccinen kommer att fungera mot den nya varianten, eftersom de testats på så många olika virusstammar. Han får medhåll av den amerikanske forskaren Trevor Bedford som i en tråd på Twitter skriver att han inte är orolig för vaccinets effektivitet på den nya stammen.

Läs även:Även med ett coronavaccin är 3 saker viktiga

Vaccin attackerar virus från olika vinklar

Men två punkter är viktiga. För det första producerar vacciner en rad antikroppar som attackerar viruset från olika vinklar, så det är svårt för att undvika dem alla på en gång. För det andra skulle stora mutationer troligen påverka virusets förmåga att infektera humana celler. Genetiker övervakar redan viruset för mutantformer som uppnår det de kallar ”vaccinflykt”. Forskning pågår nu vid laboratorier för att kontrollera om den nya stammen kan utgöra problem. Om viruset muteras till en resistent form kan vaccinerna justeras för att göra dem effektiva igen. Dr Michael Ryan, verkställande direktör för Världshälsoorganisationens (WHO) katastrofprogram, sa att de var medveten om varianten. “Denna typ av evolution och mutationer är faktiskt ganska vanliga”, sa han. ”

Läs även:Aspirin testas som coronamedicin

Vaccin kan behöva uppdateras

Trevor Bedford tror att coronavaccinen i framtiden kommer att behöva uppdateras med jämna mellanrum. Bedford bygger det antagandet på att det finns allt fler tecken på så kallad antigen drift hos sars-cov-2. Eftersom virus muterar finns det alltid chansen att en ny stam kommer att dyka upp som är resistent mot befintliga vacciner. De flesta coronavacciner producerar antikroppar som inaktiverar viruset genom att attacker ytproteiner som hjälper  viruset att tränga in i mänskliga celler. Om ytproteinet muterar, som det har gjort i den nya varianten, kan det potentiellt undvika antikroppar som genereras av vacciner med en äldre version av ytproteinet.

Läs även:Billig syremätare vid COVID-19 räddar liv

 

Källor:www.theguardian.com  www.sverigesradio.se