Hepatit C-läkemedel visar löfte mot COVID-19

Hepatit C-läkemedel visar löfte mot COVID-19

Hepatit C-läkemedel visar löfte mot COVID-19

Antivirala läkemedel som utvecklats för att behandla hepatit C kan också vara effektiva mot coronaviruset, föreslår en ny rapport. Forskare undersökte mer än 6000 läkemedel med en historia av säker användning hos människor för att se om någon av dem kan blockera ett viktigt protein i virusets livscykel. “De mest potenta av dessa var godkända läkemedel för behandling av hepatit C”, berättade studieledare Brian Kraemer vid University of Washington School of Medicine till Reuters. Han pekade ut boceprevir och narlaprevir, proteashämmare som utvecklats av Merck & Co.

Snabb process med godkänt läkemedel

Om effekterna av dessa läkemedel mot coronaviruset bekräftas i kliniska prövningar skulle de sannolikt ges som en del av en kombinationsbehandling för att använda mer än en attacklinje mot viruset, säger forskare. Fördelen med att hitta potenta behandlingar bland godkända läkemedel är att de “kan avanceras snabbt till kliniska prövningar utan omfattande fleråriga prekliniska utvecklingsinsatser”, säger forskarna i sin rapport, publicerad på bioRxiv före granskning.

 

Källa: www.reuters.com