Friska infekteras med COVID-19 för vaccinutveckling

Friska infekteras med COVID-19 för vaccinutveckling

USA gör ett coronavirus för studier på människor

Forskare från amerikanska myndigheterna har börjat tillverka en stam av coronaviruset som kan användas i mänskliga studier av vacciner. En kontroversiell typ av studie där Friska infekteras med COVID-19 för vaccinutveckling. Arbetet är preliminärt och sådana studier skulle inte ersätta storskaliga fas 3-studier såsom de som nu pågår runt om vi världen med flera olika vacciner.

Naturliga infektioner tar tid

Motsåndare ser försöken som ett sätt att påskynda tester av ett COVID-19 vaccin. De flesta vaccinstudier är beroende av naturliga infektioner, vilket kan ta tid att inträffa. Vissa läkemedelsproducenter, inklusive AstraZeneca  och Johnson & Johnson har sagt att de skulle överväga att infektera friska. För att på så sätt testa COVID-19 vacciners effektivitet. “Om det finns ett behov av mänskliga tester för att fullt ut utvärdera kandidatvacciner eller medicin för COVID-19, har National Institute of Allergy and Infectious Diseases börjat undersöka de tekniska och etiska övervägandena för att genomföra studier av mänskliga utmaningar,” sade byrån i ett uttalande. Det inkluderar att tillverka en lämplig coronavirusstam. Samt att utarbeta ett kliniskt protokoll och identifiera resurser som skulle krävas för att utföra studien.

Friska infekteras med COVID-19 för vaccinutveckling

Anses oetiska av forskare

Små mänskligatester skulle göras i små isoleringsenheter för att kontrollera viruset. Större mänskliga studier med 100 personer eller så skulle behöva göras på flera platser och lägga till månader av förberedelser för att samordna studierna. Sådana försök görs vanligtvis när ett virus inte sprids i stor utsträckning, vilket inte är fallet med COVID-19. Många forskare anser att friska infekteras med COVID-19 för vaccinutveckling är oetiskt då det ännu inte finns ett botemedel.

Förberedelser pågår

Tidigare denna vecka sa Johan Van Hoof, global vaccinchef för J&J, i en intervju med Reuters att förberedelserna för sådana försök pågår över hela världen. Han sa även att sådana försök skulle erbjuda ett testalternativ om viruset slutar cirkulera stort.  Han tillade att företaget skulle bara gå vidare med sådana försök om de etiska frågorna löstes och en effektiv behandling finns tillgänglig. Dr Anna Durbin, en vaccinforskare som har genomfört ett dussin mänskligastudier, uppskattar att det kan ta 9 till 12 månader att inrätta en studie med mänskliga försök och ytterligare sex månader för att koordinera tester över flera testplatser.

 

Källa:www.reuters.com