Interferon identifierar COVID-19 med hög risk

Interferon identifierar COVID-19 med hög risk

Identifierar patienter med hög risk för svår lunginflammation

Låga blodnivåer av en typ av interferon identifierar COVID-19 med hög risk  för svår lunginflammation och akut andningsbesvärssyndrom.
Interferoner(IFN) är naturligt förekommande proteiner som hjälper kroppens immunsystem att bekämpa infektion. I en studie som publicerades i tidskriften Science fann forskare att allvarligt och kritiskt sjuka COVID-19-patienter hade mycket försämrad produktionen av IFN-typ I. De hade även höga nivåer virus i blodet och ett överdrivet inflammatoriskt svar.

Tidig behandling möjlig

Resultaten stöder det potentiella värdet av att behandla de svårast sjuka tidigt med IFN, i kombination med antiinflammatoriska läkemedel eller steroider som dexametason. De fann också att låga plasmanivåer av typ-I IFN sågs innan patienter började försämras och kräver intensivvård. “Nivåer av cirkulerande IFN-typ 1 kan till och med karakterisera varje sjukdomsstadium, med de lägsta nivåerna som observerats hos de svårast sjuka patienterna,” sade de i en nyhetsmeddelande.

Källa: www.reuters.com