Kvinnor ser allvarligare på COVID-19 än män

Kvinnor ser allvarligare på COVID-19 än män

Kvinnor ser allvarligare på COVID-19 än män

Kvinnor ser allvarligare på COVID-19 än män

Kvinnor ser allvarligare på COVID-19 än män och följer rekommendationer som att stanna hemma och bära munskydd bättre, enligt en undersökning av mer än 21 000 personer i åtta länder. Även om det inte finns någon könsskillnad i infektionsfrekvensen är män mer utsatta för att bli kritiskt sjuka, med ungefär dubbelt så stor chans att dö. Den nya studien, som rapporterades i The Proceedings of the National Academy of Sciences, antyder att beteendemässiga skillnader, tillsammans med genetiska och immunologiska faktorer, också formar skillnader mellan COVID-19 mellan män och kvinnor.

Läs även:COVID-19 dödligheten har minskat med 30%

Folkhälsomeddelanden kan behöva anpassas

Författarna säger att folkhälsomeddelanden kan behöva anpassas efter kön. ”Länder med mer kvinnor, som Tyskland och Nya Zeeland, har i allmänhet svarat mer effektivt på pandemin”, skrev författarna. “I motsats till detta leds några av de länder med de sämsta resultaten, inklusive USA och Brasilien, av män som har framställt starka manliga attityder och avfärdade behovet av försiktighetsåtgärder såsom att använda munskydd”

Läs även:D-vitamin skyddar pensionärer mot COVID-19

Källa:www.reuters.com