Flera länder inför ett vaccinationsintyg 2021

Länder inför ett vaccinationsintyg 2021

Länder inför ett vaccinationsintyg 2021

Danmark meddelar att det utvecklar ett digitalt vaccinationsintyg 2021 för personer som har fått ett COVID-19-vaccin. Ett drag som kan göra det möjligt för dem att resa till länder där sådan dokumentation krävs under pandemin. ”Det förväntas att det kan finnas krav från andra länder att presentera vaccindokumentation vid inträde…” säger det hälsovårdsministerieti Danmark. I Schweiz undersökte forskare vid universitetssjukhuset i Genève om ett intyg hade folkligt stöd. 60 procent av de 1500 svarande ansåg att ett sådant intyg skulle vara på sin plats

Läs även:3 coronavaccin frågor inför 2021

Tegnell: Vaccinationsintyg kan bli aktuellt

Statsepidemiolog Anders Tegnell menar att frågan är svårnavigerad ur ett jämställdhetsperspektiv, men att han tror att ett vaccinationsintyg kan bli aktuellt – i alla fall för resor.– Det kan finnas grupper som inte kan vaccinera sig på grund av medicinska orsaker, och det kommer finnas de som inte är vaccinerade för att de fortfarande väntar på sin tur.– Det här kan bidra till en ökad ojämlikhet. ”En svår diskussion som vi givetvis behöver ha”, säger Anders Tegnell om vaccinationsintyg. Han understryker att det är en diskussion som vi behöver ha, just på grund av dess etiska komplexitet.

Läs även:Bill Gates donerar ytterligare 2.1 miljarder till coronavaccin

WHO arbetar med ett e-vaccinationsintyg

Världshälsoorganisationen sa förra året att den arbetade med ett e-vaccinationsintyg eller en digital version av de gula vaccinhäften som används i många länder. WHO sa också att antikroppar hos människor som har återhämtat sig från Covid-19 inte borde kvalificera sig. Därför rekommenderade WHO-länderna inte sådana pass till personer som har återhämtat sig från viruset och sade också att de inte rekommenderar att människor ska passera gränser baserat på testning.

Läs även:4 vanliga myter om coronavaccin

Digitalt immunitetspass i Estland

Estland sa förra året att man testade ett digitalt immunitetspass för att spåra dem som hade återhämtat sig från COVID-19 och fått viss immunitet, även om frågor kvarstod om eller hur länge människor förblir skyddade. Idén är att personer med antikroppar kan visa för arbetsgivare att de har en mindre risk att sprida viruset.

Läs även:3 vacciner och de nya COVID-19 mutationerna

Debatt om ojämlikhet

I början av december tog debatten fart i Tyskland, efter ett öppet brev som publicerades i flera tyska medier. Där skribenten, en professor i genetik och medlem i landets etiska råd ansåg att personer som väljer att inte vaccineras ska få ett intyg där de avskriver sig rätten till bland annat intensivvård, vilket DN rapporterat om. Debatten om vaccinprivilegier i Tyskland har mynnat ut i demonstrationer från vaccinmotståndare.

Läs även: Även med ett coronavaccin är 3 saker viktiga

Professor: Svårt att se i Sverige

Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköping universitet, säger i TV4 nyhetsmorgon att han har svårt att se att ett sådant intyg skulle vara aktuellt i Sverige.– Enligt lagen får vi inte ta hänsyn till tidigare val som patienten har gjort. Även om patienten har gjort okloka val, som föranlett en sjukdom, så kan vi inte nedprioritera dem, säger han.– I intensivvården ska vi inte ta hänsyn till om någon valt att vaccinera sig eller inte.

Läs även:46% av svenskarna vill coronavaccineras

IATA planerar digitalt e-pass

International Air Transport Association, IATA, är en internationell branschorganisation för flygbolag. Syftet är att representera medlemmarna vilket är flygbolagen och att verka för pålitliga och säkra flygtransporter av såväl passagerare som gods. IATAs resekort syftar till att ge information om inträdeskrav till utlandet och erbjuda en verifierad plattform där COVID-19-testresultat och slutligen vaccinationsregister kan lagras och visas. Det bör hjälpa till att minska resenärens förvirring kring kraven för inresa och hur man på ett adekvat sätt kan bevisa att de har uppfyllts. E-passet planeras att lanseras under 2021.

Läs även:Coronavaccin 94% effektivt

 

Källor: www.reuters.com www.dailymail.co.uk/ www.expressen.se www.forbes.com