Flera veckors återhämtning för unga vuxna

Flera veckors återhämtning för unga vuxna

Många inte friska upp till 3 veckor efter COVID-19

Det kan ta flera veckors återhämtning för unga vuxna efter en mild COVID-19 infektion. En telefonundersökning av symtomatiska vuxna med mild COVID-19 fann att 35% inte hade återvänt till sitt vanliga hälsotillstånd flera veckor efter infektionen. Telefonundersökningen genomfördes 2-3 veckor efter de positiva testet. Hosta, trötthet och andnöd var bland symptomen som rapporterades hos de som testade positivt.

Flera veckors återhämtning för unga vuxna

Viktigt resultat för unga vuxna som inte ser allvaret

Undersökningen visar att det kan vara flera veckors återhämtning för unga vuxna utan underliggande medicinska tillstånd. Resultaten är ett viktigt budskap för målgrupper som kanske inte ser COVID-19 som en allvarlig sjukdom. Telefonintervjuerna genomfördes mellan 15 april och 25 juni med ett slumpmässigt urval personer över 18 år som testat positivt för COVID-19, i testet ingick 292 personer. Intervjuerna gjordes 14 till 21 dagar efter testdatumet patienterna fick svara på vilka symtom de hade när testerna togs, om de hade återvänt till sitt vanliga hälsotillstånd och om de har någon underliggande sjukdom. Forskarna tillägger att social distansering, ofta handtvätt och konsekvent och korrekta användningen av ansiktsmask bör uppmuntras att bromsa spridningen av COVID-19.

Källa: www.reuters.com