Ny coronamedicin för kritiskt sjuka

Ny coronamedicin för kritiskt sjuka

Naturligt protein som skyddar lungan

Ny coronamedicin för kritiskt sjuka med begränsad andning. Patienterna återhämtade sig efter en tre dagars behandling med RLF-100. Behandlingen har beviljats snabb granskning av myndigheterna i USA, meddelade två läkemedelsföretag på söndagen. Genève baserade Relief Therapeutics har ett patent för RLF-100, eller Aviptadil som det även heter, en syntetisk form av ett naturligt protein som skyddar lungan. USA-Israeliska NeuroRx Inc samarbetade med Relief för att utveckla läkemedlet i USA. I juni beviljades RLF-100 en snabb granskning av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsadministrationen.

Mer läsning:Bra resultat för medicin mot reumatism

Ny coronamedicin för kritiskt sjuka

Goda resultat för akut sjuka patienter

Medan en klinisk fas 2/3-studie med 70 patienter pågår, administreras ny coronamedicin för kritiskt sjuka på akutbasis till vissa patienter som är för sjuka för att bli införda i försöket. Den första rapporten om snabb återhämtning under nödanvändning publicerades av läkare från Houston Methodist Hospital, meddelade företagen i ett gemensamt uttalande. Det sägs att en 54-årig man som utvecklade COVID-19 medan han behandlades för bortstötning av lungorna efter en dubbel lungtransplantation återhämtade sig på fyra dagar efter behandling med RLF-100. Liknande resultat sågs senare i mer än 15 patienter som behandlas under akut användning, sade företagen.

Läs även:Interferon identifierar COVID-19 med hög risk

Undersöker effekt vid mild COVID-19 infektion

De två företagen meddelade också att två oberoende forskare i ett biolaboratorium i Brasilien rapporterade att Aviptadil blockerade replikering av coronaviruset i lungceller och immunceller. “Inget annat antiviralt medel har visat snabb återhämtning från virusinfektion och visat laboratoriehämning av viral replikation,” och tillägger “en oberoende övervakningskommitté kommer att göra en interimanalys av dessa uppgifter senare denna månad, säger NeuroRx VD Jonathan Javitt. De kliniska studierna undersöker om läkemedlet fungerar på även mindre sjuka patienter med COVID-19 relaterat andningsfel berättade Javitt till Reuters.

Läs även: Stor studie av steroid behandling klar

 

Källa: www.reuters.com