Nytt läkemedel godkänt i Ryssland

Nytt läkemedel godkänt i Ryssland

Ett nytt antiviralt covid-19 läkemedel

Nu är ett nytt läkemedel godkänt i Ryssland, det antivirala läkemedelet Coronavir som tillverkas av R-Pharm.  Den nya studien involverade milda till medelstora fall och har visat att läkemedlet är effektivt för att hämma replikation av  coronaviruset. Rysslands har nu 700 000 rapporterad fall av covid-19

Läs även: Vanligt läkemedel testas för COVID-19

 

Ett av de första läkemedlet som kämpar mot viruset

“Coronavir är ett av de första drogerna i Ryssland och i världen som inte hanterar komplikationerna som orsakas av SARS-CoV-2, utan kämpar mot viruset självt”, säger företagets i ett uttalande.

Läs även: Steroidläkemedel ger 20% mindre dödsrisk

Högre andel tillfrisknade

En klinisk studie visade förbättringar i 55% av patienterna den sjunde dagen av behandling med Coronavir. Med standard medicinsk terapi är det 20%  – vilket innebär behandling av orsak snarare än symtom. R-Pharm säger även att det också finns en betydande skillnad vid 14 dagar. Vid den femte behandlingsdagen hade det nya coronaviruset eliminerats hos 77,5% av patienterna som tog läkemedlet, sade R-Pharm.

Läs även:Vanligt med psykisk ohälsa efter COVID-19

Hindrar delning av viruset

“Global klinisk praxis och den kliniska studien vi genomförde har bekräftat att Coronavir sätter ett mycket snabbare stopp för infektionen till följd av dess effektiva hinder för virusets replikering,” citerades Mikhail Samsonov, R-Pharms medicinska chef. Testningen började i slutet av maj och över 110  har nu fått behandlingen säger chefen för kliniska prövningar vid Rysslands centrala forskningsinstitut för epidemiologi, Tatyana Ryzhentsova.

Läs även:Flera veckors återhämtning för unga vuxna

Flera registrerade läkemedel

Läkemedlet är det tredje registrerade i Ryssland för att behandla coronaviruset. De första, Avifavir, har givits till patienter sedan 11 juni.Hälsoministeriet gav sitt godkännande för Avifavirs användning under en snabbare process medan kliniska prövningar, som genomförts under en kortare period och med färre människor än i många andra länder, fortfarande pågår. I ett uttalande på onsdagen sade Rysslands RDIF suveräna förmögenhetsfond, som gav Avifavir ekonomisk stöd, att det hade bett ministeriet att godkänna läkemedlet för användning av patienter som behandlar COVID-19 hemma.

Läs även:Första fallet av återinfektion med COVID-19

Källa: www.reuters.com