Rökning är en stor riskfaktor vid covid-19

Rökning är en stor riskfaktor vid covid-19

Icke-rökarna har mindre risk

Nära en tredjedel av amerikanska unga vuxna verkar ha en förhöjd risk för svår COVID-19 enligt undersökningsdata. Undersökningens slutsats, rökning är en stor riskfaktor vid covid-19.Forskare tittade på data från mer än 8000 deltagare, åldrarna 18 till 25, i den nationella enkäten National Health Interview mellan åren 2016 till 2018. De tittade också på deltagarnas medicinska tillstånd som identifierade av US Centers for Disease Control and Prevention. Totalt sett sågs 32% av de undersökta unga vuxna som medicinskt utsatta för svår COVID-19. Bland icke-rökare unga vuxna sågs emellertid endast 16% som medicinskt utsatta.

Rökning är en stor riskfaktor vid covid-19

Rökning ökar sårbarhet

“Insatser för att minska rökning och e-cigarettanvändning bland unga vuxna skulle sannolikt minska deras medicinska sårbarhet för svår sjukdom,” sade forskarna på måndag i studien som publicerades i Journal of Adolescent Health. “Vår analys antyder att risken för rökning och användning av e-cigaretter är högst bland unga vuxna som är manliga, vita, har lägre inkomst och som helt eller delvis är oförsäkrade.” står att läsa i studien som konstaterar, rökning är en stor riskfaktor vid covid-19.

Källa:www.reuters.com