Skydd


Skydd


För att minska smittspridning

För att hjälpa till att minska spridningen av det nya coronaviruset och COVID-19 och sjukdomen det orsakar, här är några viktiga steg som kan hjälpa till att skydda dig själv, din familj och andra.

Undvik nära kontakt med andra.


Det är viktigt att förstå att det nya coronaviruset främst sprider sig från person till person. Om en smittad person hostar eller nysar, kan deras droppar smitta människor i närheten. Därför det är viktigt att undvika nära kontakt med andra. Förstå att människor (inklusive barn) kan vara smittade med det nya coronaviruset och visa bara milda symtom.


Åtgärder för minskad smittspridning:

  • Tvätta händerna ofta.
  • Använd tvål och vatten eller en alkoholbaserad desinficeringsvätska.
  • Håll säkert avstånd till andra som hostar eller nyser.
  • Rör inte vid ögon, näsa eller mun.
  • Håll för näsan och munnen med armbågsvecket eller en näsduk när du hostar eller nyser.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Uppsök sjukvård om du har feber, hosta och svårt att andas. Ring i förväg
  • Följ anvisningar från lokala sjukvårdsmyndigheter.

Var uppmärksam på symtom

Undvik social sammanhang

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Vanliga symtom

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andnings­svårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.


En kort film från Folkhälsomyndigheten om coronaviruset