Stor studie av steroid behandling klar

Stor studie av steroid behandling klar

Bra resultat för allvarligt sjuka

En stor studie av steroid behandling är nu klar. De fullständiga resultaten av en stor slumpmässig klinisk prövning i Storbritannien som tittade på steroiden dexametason bekräftar fördelarna med dess användning hos COVID-19-patienter. Resultaten, som släpptes i New England Journal of Medicine, visade fördelar för personer med allvarlig eller måttlig sjukdom.

Stor studie av steroid behandling klar

Minskar risken för dödsfall

Totalt sett tilldelades 2.104 patienter med COVID-19 slumpmässigt dexametason och 4 321 vanlig vård. Fyra veckor senare hade dexametason minskat risken för dödsfall med 36% bland patienter som behövde mekanisk ventilation när de gick in i studien och med 18% bland dem som fick syre utan mekanisk ventilation.

Ingen effekt för patienter utan andningshjälp

Läkemedlet förbättrade inte överlevnaden hos patienter som inte använde syre eller mekanisk ventilation. Dr. H. Clifford Lane och Dr. Anthony Fauci från U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases säger att resultaten visar den avgörande betydelsen av stora, väl utformade, noggrant körda, randomiserade kontrollerade studier. Även under en pandemi  när det kan vara frestande att helt enkelt “ge alla terapier en chans”, för att patienternas resultat ska förbättras “, kommer det att behöva finnas färre små eller ofullständiga studier och fler studier som dexametason-försöket “.

 

Källa: www.reuters.com