T-celler är viktiga i försvaret mot covid-19

T-celler är viktiga i försvaret mot covid-19

T-celler är viktiga i försvaret mot covid-19

Forskare försöker nu att bestämma om ett negativt antikroppstest betyder att immunitet helt saknas. Nu undersöks en annan komponent av immunsystemet för sin roll i immuniteten. Nyligen genomförda studier visar att vissa patienter som återhämtat sig testade negativt för antikroppar mot coronaviruset. De har utvecklat T-celler som svar på deras COVID-19 infektion. Även om studierna är små och ännu inte har granskats av externa experter, säger vissa forskare nu att personer som upplever en mild sjukdom eller inga symtom alls kan eliminera infektionen genom detta T-cellsvar. Forskare säger att T-celler är viktiga i försvaret mot covid-19.

Läs även:Aspirin testas som coronamedicin

Vaccin behöver hjälp av T-celler

Resultaten visat att T-celler är viktiga i försvaret mot covid-19, ett vaccin kommer behöva producera T-celler utöver antikroppar, vilket kan ha konsekvenser för flera behandlingar under utveckling. De kan också belysa hur immunitet mot ny exponering  kan fungera”Det finns ökande bevis för att personer som utsätts för viruset har ett kortvarigt (kortvarigt) antikroppssvar. Personerna kan också ha en T-cellrespons trots ett mindre eller inget antikroppssvar,” säger dr Alessandro Sette, professor och medlem i La Jolla Institute’s Infectious Disease and Vaccine Center i Kalifornien. När ett virus går förbi kroppens initiala försvar som inkluderar infektionsbekämpande vita blodkroppar så kommer ett mer specifikt “adaptivt” svar in. Det svaret utlöser produktion av celler som riktar sig till inkräktaren. Dessa inkluderar antikroppar som kan känna igen ett virus och låsa sig på det och förhindra att det kommer in i en persons celler. En av de cellerna är T-celler som kan döda både inkräktare och cellerna de har infekterat.

Läs även:Coronavaccin genom inandning studeras

Frågor om hur länge immunitet varar kvarstår

Sex månader efter en global COVID-19-pandemi som har infekterat mer än 12 miljoner människor kvarstår frågor om antikroppssvaret mot detta virus är robust och varar över tid. Det kan betyda att T-celler har en viktigare roll för att erbjuda skydd mot sjukdomen.”T-celler är ofta viktiga för att kontrollera virusinfektioner. Vi ser bevis på det, säger John Wherry, chef för University of Pennsylvania Institute for Immunology.

Läs även:Regeringar i EU har skadeståndsavtal om coronavaccin

Studier visar att T-celler är viktiga i försvaret mot covid-19

En ny liten fransk studie här som ännu inte granskats av experter fann att sex av åtta familjemedlemmar i nära kontakt med släktingar som hade COVID-19 utvecklade ett T-cellsvar. när de sen testades för antikroppar var de resultaten negativa. En svensk studie här på 200 personer fann ett starkt T-cellrespons hos de flesta personer som hade mild sjukdom eller inga symtom efter coronavirusinfektion, oavsett om de visade antikroppssvar. Fyndet antyder att infektionshastigheterna för coronaviruset kan vara högre än vad som har studerats med användning av antikroppstester ensam, säger forskarna.

Läs även:Rökning är en stor riskfaktor vid covid-19

T-celler från förkylningar kan hjälpa vid Covid-19

Fokus på T-cellersvar kan också belysa utsikterna för immunitet på längre sikt. Det finns vissa bevis på att T-celler utvecklats efter exponering för andra coronavirus som orsakar förkylning kan hjälpa till att bekämpa det nya viruset, känt som SARS-CoV-2(covid-19). En studie ledd av La Jolla-institutet upptäckte T-celler som reagerade på SARS-CoV-2(covid-19) i ungefär hälften av lagrade blodprover som samlats in mellan 2015 och 2018. Det  antydder att immunsystemets celler utvecklades efter tidigare infektion med cirkulerande vanliga förkylnings coronavirus, vilket kan hjälpa till att skydda mot det nya viruset.

Läs även:Ny coronamedicin för kritiskt sjuka

Vacciner vill väcka T-cell reaktion

Vaccinkandidater mot COVID-19 syftar till att generera antikropps- och T-cell-svar, och de senaste fynden belyser vikten av att mäta T-cellresponsen som ses i humana kliniska studier. “Vi tror att den optimala vaccindesignen skulle vara en som inducerar både en antikropp och T-cellrespons,” säger Sette. Efter en infektion eller vaccination behåller immunsystemet ett antal “minne” -celler som redan är grundade för att snabbt attackera samma virus i händelse av en framtida infektion.

Läs även:Stor studie av steroid behandling klar

Oklart om antikroppar kan användas för att mäta immunitet

Många länder använder blodprover som letar efter antikroppar för att uppskatta hur många som har smittats av det nya viruset även om de aldrig visade symtom. Men forskare vet fortfarande inte hur antikroppsnivåer korrelerar med exponering för viruset eller hur länge de kan pågå. Det finns också frågor om exakt vilken kombination av immunsystemceller som kommer att leda till betydande skydd. Att mäta nivån av T-celler är mycket mer komplicerat, särskilt om cellerna finns i lymfkörtlar eller andra svåråtkomliga områden i kroppen. Dessutom är T-cellsvar mycket varierande.”Det är mycket lättare att samla in antikroppsdata,” säger Dr Daniela Weiskopf, biträdande professor vid La Jolla Institute.

Läs även:Goda resultat för antikroppsmedicin

Källa:www.reuters.com