T-celltest viktigt för coronavacciner

T-celltest viktigt för coronavacciner

T-celltest viktigt för coronavacciner

T-cellimmunitet anses vara avgörande för skydd mot coronaviruset och kan ge immunitet på längre sikt än antikroppar. Vaccintillverkare änvänder T-celltest för sin bedömning av sina olika vaccinkandidater. “Det är viktigt att kunna bedöma de olika vaccinerna head-to-head och T-cellsvaret är en del av vår portfölj av ackrediterade analyser som vi använder för korsjämförelser”, säger Kate Bingham, ordförande för UK Vaccines Taskforce. Storbritannien har tecknat leveransavtal för sex olika coronavirusvaccinkandidater, inklusive de som görs av AstraZeneca, Pfizer och BioNTech som är längst fram i utvecklingen till ett coronavaccin. Oxford Immunotec sa att dess teknologiplattform möjliggjorde centralisering av färska blodprover från olika platser för att mäta T-cellsvaret på ett standardiserat sätt. Det sa att T-celltestet känd som T-SPOT, användes för att identifiera de T-celler som patienter får av tuberkulos.

 

Källa: www.reuters.com