Vanligt med psykisk ohälsa efter COVID-19

Vanligt med psykisk ohälsa efter COVID-19

En av sexton drabbasVanligt med psykisk ohälsa efter COVID-19

En studie av mer än 62 000 överlevande visar att det är vanligt med psykisk ohälsa efter COVID-19. Forskare fann att en av sexton COVID-19 patienter kommer att diagnostiseras med psykisk ohälsa inom tre månader efter infektionen.

Uppsök läkare vid symtom

Risken är ungefär dubbelt så hög som väntat. Patienter som var tillräckligt sjuka för att läggas in på sjukhus löpte ännu större risk berättade studieledaren Maxime Taquet vid University of Oxford till Reuters. Vanligtvis är ångeststörningar, men depression, sömnlöshet och demens förekommer också, sade han. Taquets råd till patienter: “Om du upplever ångest, lågt humör, sömnlöshet eller minnesförlust efter COVID-19 bör du se en läkare eftersom det kan finnas sätt att förbättra de symtomen.

www.reuters.com