WHO rekommenderar inte Remdesivir

WHO rekommenderar inte Remdesivir

WHO rekommenderar inte Remdesivir

WHO rekommenderar inte Remdesivir för patienter på sjukhus med COVID-19, oavsett hur sjuka de är. Det eftersom det inte finns några bevis för att läkemedlet förbättrar överlevnaden eller minskar behovet av andningstöd, sa en panel från WHO . “Panelen … hittade brist på bevis för att Remdesivir förbättrade resultat som är viktiga för patienter som minskad dödlighet, behov av mekanisk ventilation, tid till klinisk förbättring…” sa riktlinjen. Rådgivningen är ytterligare ett bakslag för läkemedlet, som fångade världsomspännande uppmärksamhet som en potentiellt effektiv behandling för COVID-19 efter att tidiga försök visade ett goda resultat.

Remdesivir är ett av två godkända läkemedel

Remdesivir, som också kallas Veklury är en antiviral medicin och en av två läkemedel som för närvarande är godkända för behandling av COVID-19-patienter i världen. En stor WHO-ledd studie, känd som Solidarity Trial, visade förra månaden att den hade liten eller ingen effekt på 28-dagars dödlighet eller längden på sjukhusvistelser för COVID-19-patienter.  WHO rekommenderar inte Remdesivir baserat på den studien. Läkemedlet användes för att behandla USA: s president Donald Trumps coronavirusinfektion och hade visat sig i studier påskyndat återhämtning. Det är godkänt eller godkänt för användning som en COVID-19-behandling i mer än 50 länder. Tillverkaren Gilead har ifrågasatt studiens resultat. “Veklury är erkänt som en standard för vård för behandling av sjukhuspatienter med COVID-19 i riktlinjer från många trovärdiga nationella organisationer”, sa Gilead i ett uttalande. “Vi är besvikna över att WHO: s riktlinjer tycks ignorera detta bevis vid en tidpunkt när fallen ökar dramatiskt runt om i världen och läkare förlitar sig på Veklury som den första och enda godkända antivirala behandlingen för patienter med COVID-19.” WHO:s panel Guideline Development Group (GDG) sade att dess rekommendation baserades på en evidensgranskning som inkluderade data från fyra internationella randomiserade studier som involverade mer än 7000 patienter på sjukhus med COVID-19.

WHO rekommenderar inte Remdesivir

EU har beställt 500 000 kurer

Efter att ha granskat bevisen sade panelen att den drog slutsatsen att Remdesivir, som måste ges intravenöst och därför är kostsamt och komplext att administrera, inte har någon meningsfull effekt på dödsfall eller andra viktiga resultat för patienter. “Särskilt med tanke på de kostnader och resurseffekter som är förknippade … panelen ansåg att ansvaret borde vara att visa bevis på effektivitet, vilket inte styrs av de tillgängliga uppgifterna”, tillade de. Det senaste WHO-rådet kommer efter att en av världens främsta organ som representerar intensivvårdsläkare sa att antiviralen inte borde användas för COVID-19-patienter på vårdavdelningar. Peter Horby, professor i framväxande infektionssjukdomar vid University of Oxford, sade att rådet borde leda till ”en omprövning om platsen för Remdesivir i COVID-19”. “Remdesivir är ett dyrt läkemedel som måste ges intravenöst i fem till tio dagar, så denna rekommendation kommer att spara pengar och andra vårdresurser”, sa han. WHO: s rekommendation, som inte är bindande, är en del av dess så kallade “levande riktlinjer” -projekt, som är utformat för att erbjuda fortlöpande vägledning för läkare för att hjälpa dem att fatta kliniska beslut om patienter i snabba situationer som COVID-19-pandemin. Panelen tillade att den stödde fortsatt inskrivning i kliniska prövningar för utvärdering av Remdesivir hos patienter med COVID-19, som den sade skulle “ge högre säkerhet för bevis för specifika grupper av patienter”. Rekommendationen kan väcka ytterligare frågor om huruvida Europeiska unionen kommer att behöva 500 000 antivirala kurer till ett värde av 1 miljard euro de beställde förra månaden.

 

Källa: www.reuters.com