WHO studie ifrågasätter Remdesivir

WHO studie ifrågasätter Remdesivir

WHO studie ifrågasätter Remdesivir

Det var ett slag mot ett av få fungerande läkemedel mot COVID-19 Remdesivir  när en WHO studie ifrågasätter Remdesivirs effekt. De tidiga försöksresultaten i studien tyder på att Gileads remdesivir inte var bättre än placebo när det gäller att begränsa svårt sjuka patienters behov av mekanisk ventilation, längden på sjukhusvistelsen eller risken för dödsfall.

WHO studie ifrågasätter Remdesivir

läkemedlen visade ingen effekt

Studien involverade 11 266 vuxna med COVID-19 i mer än 30 länder. Studien testade också behandling av patienter med hydroxiklorokin, lopinavir, interferon eller lopinavir-plus-interferon. “Inget studieläkemedel minskade definitivt dödligheten …, påbörjandet av mekaniskandning eller varaktighet på sjukhusvistelse”, rapporterade WHO i en uppsats som publicerades på medRxiv inför granskning av andra forskare. På förfrågan om en kommentar pekade tillverkaren Gilead på andra studier som visade att remdesivir hade gett kliniska fördelar och sa att det var “oklart om några avgörande resultat kan dras” från WHO-uppgifter på grund av skillnader i hur försöket genomfördes från plats till plats och mellan patienterna som fick läkemedlet.

 

Källa:www.reuters.com